Šest let je v životě malého, právě narozeného človíčka, nesmírně dlouhá doba. Z malého kojence je najednou dítě, které záhy nastupuje do školy. Umí mluvit, komunikuje s okolím a začíná si povídat. Umí chodit, běhat, zvládne kreslit, navazuje vztahy s kamarády, učí se společenská pravidla chování. Je z něj samostatná bytost, která vstupuje do školy, kde na něho čeká úplně jiný svět.

Přesně takhle uteče každému řediteli jeho šest let funkčního období. Je to stejný kus cesty, který musíte ujít k danému cíli. Z učitele je ředitel, ekonom a hospodář, projektový manager, v jednom období napůl hygienik a odborník na infekční nemoci, IT specialista na online výuku. Na chvíli i poloviční stavební dozor a projektant, odborník na zahraniční spolupráci. A nesmím zapomenout i na občasného údržbáře, elektrikáře a zahradníka. Především ale musím myslet na wellbeeing ve škole, na své kolegy a spolupracovníky, kteří jsou týmoví hráči a na ty úplně nejdůležitější, na vaše děti. Pro mě jsou to moji žáci, kamarádi, spoluhráči při sportu, parťáci při volných aktivitách. A já jsem v ten moment pro ně životní rádce a průvodce na jejich cestě.

To vše obsahuje v dnešní době pozice ředitele, který v malotřídní škole působí. Pokud mohu trochu zavzpomínat, je vidět už při první návštěvě školy několik změn a velký kus práce, které jsem za šest let udělal ve spolupráci se zřizovatelem. Máme nový přístup do školy, nový vchod, nové šatny. Vybudovali jsme odborné učebny, které jsou stále ve srovnání s okolními školami nadstandardně vybavené), vznikla polytechnická dílna, učebna robotiky a 3D tisku, nová jídelna, zázemí pro pedagogický sbor, venkovní učebna a spousty vybavení a didaktických pomůcek pro každodenní práci s vašimi dětmi. Nesmím také zapomenout na rekonstrukci mateřské školy, kde už druhým rokem využívají děti nové sociální zařízení, vytápění budovy novou plynovou kotelnou a vybavení tříd digitálními pomůckami a robotickými stavebnicemi. Na zahradě děti v létě využívají nové mlhoviště a zcela nové zastínění pro pískoviště.

Byla nastavena spolupráce na několika projektech, díky kterým škola získala řadu finančních prostředků a možností spolupráce. Zejména Škoda Auto, MAS POHODA venkova, česko-polské projekty ve spolupráci se zřizovatelem, projekty v rámci KHK KK a individuální spolupráce s podnikatelskými subjekty napříč republikou. Velké poděkování také patří panu Hronovskému za jeho finanční podporu při budování polytechnické učebny. Další díky patří Školské radě za velmi intenzivní spolupráci a podporu. Zásluhou naší bývalé kolegyni a opět dobrým vztahům, započala i nesmírně příjemná spolupráce se sborem Boni Pueri. A nesmím zapomenout na našeho zřizovatele, bez kterého žádná škola nemůže fungovat, rozvíjet se a vůbec existovat. Děkuji pane starosto, spolupráce s Vámi byla velmi intenzivní a příkladná.

Každodenní život ve škole je plný překvapení, pohody a práce, která nemá časové hranice. Tohle povolání děláte denně: víkend, odpoledne, večer, prázdniny i dovolená. Vždy musíte být o krok napřed, předvídat, plánovat a reagovat na situace, které mohou nastat.

Chtěl bych naší malotřídní škole popřát vše dobré. Děkuji za odvedenou práci, nasazení a vstřícnost všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, bez kterých by každodenní chod školy byl nemyslitelný. Každý z nich je nepostradatelný a velmi důležitý. Opravdu díky všem, se kterými jsem se během těch šesti let mohl potkat a se kterými jsem spolupracoval. Prostě všem, kteří byli součástí mé cesty.

Přeji naší škole a školce spousty žáků, přátel školy, spolupracující rodiče a především dobré vztahy mezi pedagogy, zaměstnanci a se zřizovatelem.

Dovolte mi nakonec popřát všem krásné léto, dětem dlouhé a pohodové prázdniny, pedagogům a všem zaměstnancům zaslouženou dovolenou.

Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX