Pololetní prázdniny

Vážení rodiče,
v pátek 2. února jsou vyhlášeny pololetní prázdniny.
Škola a školní družina jsou uzavřeny.
Obědy jsou odhlášeny automaticky.

Ředitelské volno 18. -19. ledna

Vážení rodiče,
vzhledem k personálním okolnostem je od 18. 1  do 19. 1. 2024 vyhlášeno mimořádné ředitelské volno.
Volný den je vyhlášen v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obědy jsou automaticky zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Vánoční přání

 

Přeji Vám pohodový adventní čas naplněný láskou, klidem, vzájemnou úctou
a respektem. Hodně zdraví, štěstí a lásky, která Vám dodá síly na další rok.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Ředitelské volno 22. 12. 2023

Vážení rodiče,
vzhledem k personálním okolnostem je na 22. prosince 2023 vyhlášeno mimořádné ředitelské volno, po kterém následují vánoční prádniny.

Volný den je vyhlášen v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obědy jsou automaticky zrušeny.

Ve čtvrtek 21. 12. proběhne plánovaná Vánoční besídka.
V 11.40 hodin následuje oběd.
Školní družina bude v provozu do 14.00 hodin.

Těšíme se opět 3. ledna 2024.

Děkujeme za pochopení.

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče,

ve volbách do školské rady byli zvoleni na další období tito kandidáti  za zákonné zástupců našich žáků. 

– Aneta Venclová Vondřejcová       – Lucie Lexmanová

Oběma vítězům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Řádné volby do školské rady

Vážení rodiče,
připomínáme Vám, že se příští týden konají doplňkové volby, kde budou zvoleni dva zástupci z řad rodičů. Volby se konají v pondělí 11. a v úterý 12 prosince 2023 v prostorách školní družiny během jejího ranního i odpoledního provozu.

KANDIDÁTI
Lenka Hronovská
Ondřej Veselý
Aneta Venclová Vondřejcová
Lucie Lexmanová

Vánoční tvoření

Vážení rodiče a přátelé školy,
přijměte naše srdečné pozvání na adventní setkání.

12. prosince od 15.00 do 16.00 hodin proběhne v naší škole společné tvoření dětí s rodiči a pracovníky školy. Můžete si také prohlédnout nádherně nazdobené prostory naší školy a nasát tak pravou vánoční atmosféru.

Tvoření probíhá na stanovištích v kmenových třídách.
Doprovod dospělého je nutný.

Děti si mohou vyrobit výrobek dle svého zájmu.

Těšíme se na setkání s vámi.

Provoz 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,
v pondělí 27. listopadu probíhá napříč republikou stávka v různých školských zařízení. Naše základní škola ani mateřská škola se aktivně ke stávce nepřipojí.
I přesto nám dovolte zveřejnit stanovisko Asociace ředitelů základních škol, se kterým plně souhlasíme.

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

• Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
• Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
• Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).
• Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
• Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.
• Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
• Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Pozvánka na koncert

ZŠ a MŠ Bohuslavice pořádá a zve všechny rodiče a přátele školy na vystoupení žáků ZŠ a chlapeckého sboru Boni Pueri.

KDY: 13. prosince od 17.00 hodin
KDE: evangelický kostel

Plavání – změna

Vážení rodiče,

poslední hodina plavání proběhne 16. listopadu 2023. Změny v rozvrhu hodin budou aktuální k 20. listopadu 2023.

Děkujeme za pochopení.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX