Vaříme se zdravě

U nás dětem chutná

circle_2
circle_1
circle_2
circle_2

Základní informace

Školní jídelna prošla kompletní rekonstrukcí a nyní žákům nabízí příjemné prostředí a kuchařkám moderní gastronomické zázemí.

Přihlašování a odhlašování strávníka

Přihlásit se ke stravování lze den předem nebo v den nástupu žáka
do školy, a to nejpozději ráno do 8:00. Odhlašování provádějí pouze
rodiče nebo zákonní zástupci žáka den předem do 15:00 hodin, nebo v
den nepřítomnosti žáka do 8:00.

osobně: u vedoucí školní jídelny nebo pracovníků školy
telefonicky: ŠJ: ŠJ: 739 203 117, ZŠ: 725 378 178, 725 379 910 (od 8:00 do 15:00)

písemně: pouze s podpisem rodičů nebo zákonného zástupce.

Strávník – žák – má nárok na dotované stravné (cena potravin bez
věcných a mzdových nákladů) pouze v době pobytu ve škole.
V případě onemocnění (první den nemoci – 107/2005 Sb., § 4
ods.9.) si neodhlášený strávník (nebo jeho zástupce) může vyzvednout
oběd do vlastních (čistých) jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázány),
v době k tomu určené. Další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní a
stravu si vyzvedne i v další dny, musí ke stravnému doplatit veškeré
náklady spojené s přípravou provozu (což jsou mzdové a věcné náklady)
podle vyhlášky 561/2004Sb.
Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada
neposkytuje.

Výdej obědů

11: 45 až 13:00 hodin

11:45 – pro žáky, kteří učí 4 hodiny

12:35 – pro žáky, kteří se učí 5 a 6 hodin

13:00 – výdej do jídlonosičů

Obědy pro žáky jsou určené pro konzumaci pouze ve školní
jídelně.

Veškeré alergie na jídlo nebo jeho složku je vždy nutné doložit
potvrzením od lékaře.

Cena obědů

Novela školského zákona, která je platná od 1.ledna 2005.
Jedná se o kategorizaci dětí podle věku, rozhodné období pro stanovení
věku je školní rok (od 1.9. do 31.8. následujícího roku).
Děti, které dovrší ve školním roce 2022 – 2023 jedenácti let věku budou platit
vyšší částku po celý školní rok (Vyhláška č. 272/2021 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů).

Kategorie 7-10 let: 35,- Kč

Kategorie 11-14 let: 38,- Kč

Placení obědů

Za skutečně odebrané obědy se platí hotově každého 1. v měsíci,
kdy vedoucí ŠJ předá jednotlivým strávníkům podklady pro úhradu.
Žáci prvního ročníku, kteří chodí na oběd, zaplatí na začátku
školního roku zálohu (jistinu) na potraviny ve výši 500,- Kč. Tato záloha
je uložena na účtu školy po celou dobu docházky žáka do školy. V 5.
ročníku – na konci docházky žáka do školy – je tato záloha vrácena
žákům (po odečtení poslední platby za odebrané obědy v červnu).

Dokumenty ke staženíPokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX