Projekty související s chodem školy

WOMEN FOR WOMEN

Projekt Women for Women – Obědy pro děti financuje obědy všem dětem ze základních škol, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit školní oběd, a to bez ohledu na jejich národnost.

OP JAK

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018678
název – Šablony pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
Cíl – Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – je financován Evropskou unií – Next Generation EU

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – v rámci realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

V rámci Národního plánu podpory návratu do škol pokračují naši pedagogové ve školním roce 2021/2022 a v roce 2022/2023 v doučování žáků v jednotlivých třídách. Jedná se o individuální i skupinové doučování z hlavních předmětů. Doučování slouží k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenční výuky z důvodu pandemie COVID 19, žáků ohrožených školním neúspěchem.

Toto doučování je vedeno primárně prezenční formou, je pro žáky zdarma. Financováno je Evropskou unií – NextGeneration EU.

ŠABLONY III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018678
název – Šablony pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
popis – Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

ŠKODA EDU

ŠKODA AUTO podporuje projekt „Věda má budoucnost“, jehož cílem je motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. Do projektu je naše škola, včetně pedagogů, aktivně zapojena.

POLYTECHNICKÁ DÍLNA A 3D TISK

Cílem tohoto projektu je vzbudit u dětí zájem o pracovní činnosti na základní škole, seznámit je s různými materiály a pracovními technikami a způsoby zpracování různých materiálů, seznámit je s moderními technologickými trendy 3D tisku a robotiky. V rámci výuky se budou vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Během výuky bude rozvíjena – finanční gramotnost, technické vzdělání, zručnost a podobně.

Partneři projektu:
ŠKODA AUTO a.s.
Hronovský s.r.o.
Hašpl a.s.
DITOM Construction s.r.o.
R.A.V. Store s.r.o.

KREATIVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (1. ST. ZŠ)
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cílem tohoto projektu je vzbudit u dětí zájem o pracovní činnosti na základní škole, seznámit je s různými materiály a pracovně-výtvarnými technikami a způsoby zpracování zejména textilu.
V rámci výuky se budou vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.
V rámci kroužku bude rozvíjena finanční gramotnost, technické vzdělání a podobně. Žáci budou v dalším období využívat těchto pomůcek po celou školní docházku (kroužek je určen pro žákyně-žáky 3-5. ročníku).

Partneři projektu:
AMANN Group
Knoflíky Žirovnice a.s.
Brotex Písek – textilní výroba
ELASTA – VESTIL, a.s.
Groz-Beckert Czech s.r.o.
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
Polytex s.r.o.
Vydavatelství Zoner Press
MOUKA TIŠNOV, s.r.o.
HEDVA, a.s.
SINTEX, a.s
KOH-I-NOOR HARDTMUTH
JECH CZ s.r.o.
Daree, s.r.o.
VELVETA a.s
Jizerka – textil s.r.o.
TENA TEX TRADE, s.r.o.
PEGA – VEL, a.s
Microtex Polska SP. Z O.O.

ŠABLONY II

č. projektu – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010746
název – Šablony pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
popis – Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

ŠABLONY

č. projektu – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001632CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001632
název – Šablony pro MŠ a ZŠ Bohuslavice
popis – Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

OVOCE DO ŠKOL

Cílem projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73 % a Česká republika 27 %.
 

MLÉKO DO ŠKOL

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
 

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX