Třídní učitelka: Mgr. Jana Měchurová

Den Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Od: 8:00 Od: 8:55 Od: 10:00 Od: 10:55 Od: 11:50 Od: 13:05
Do: 8:45 Do: 9:40 Do: 10:45 Do: 11:40 Do: 12:35 Do: 13:50
Pondělí 2. ČJ M ČJ/sloh    
3. ČJ M Čt AJ  
Úterý 2. ČJ M Prv Čt    
3. ČJ M Prv Čj AJ  
Středa 2. ČJ M M/Geo Tv Hv  
3. ČJ M M/Geo Tv Hv  
Čtvrtek 2. ČJ M Tv Prv    
3. ČJ M Tv Prv    
Pátek 2. ČJ M Čt/Ps Vv    
3. ČJ M ČJ/sloh Vv AJ  

 

Rozvrh je platný od 20. 11. 2023

 

Rozpis vyučovacích hodin

8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
9:40 – 10:00 velká přestávka
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:35 – 13:05 oběd
13:05 – 13:50 6. hodina

Vysvětlivky

ČJ český jazyk
ČJ / sloh český jazyk / sloh
ČJ/sč společná četba
Čt čtení
Čt / Ps čtení / psaní
AJ anglický jazyk
M matematika
M / Geo matematika / geometrie
Prv prvouka
Vl vlastivěda
přírodověda
Inf informatika
pracovní činnosti
Vv výtvarná výchova
Tv tělesná výchova
Hv hudební výchova

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX