Pozvánka na velikonoční setkání

Milí rodiče, žáci, předškoláci,
srdečně Vás zveme k nám do školy!
Dne 30. 3. 2023.
Na hodinu od 15. do 16. hodiny.
Můžete si prohlédnout školu, třídy, družinu, učebny HV, VV, tělocvičnu, polytechnickou a šicí dílnu, jídelnu. Můžete se někde zastavit a něco si vyrobit z připravených nabídek velikonočního tvoření.

Těšíme se na Vás!

Družina

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 PROBĚHNE DNE 13. 04. 2023

Vážení rodiče,
zápis proběhne na základě zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let (tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.
Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 v budově ZŠ od 12.30 do 18.00 hodin. Individuální zápis proběhne podle časového harmonogramu, který bude včas dostupný v budově MŠ.
S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové.
Těšíme se na vás
Pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice

Karneval ve škole

V pátek 17. února proběhne školní KARNEVAL.
Kdo bude chtít, může přijít v masce.
Užijeme si den plný zábavy. Těšíme se!

Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

připomínáme termín Jarních prázdnin – 20. 02.- 26. 02 2023.
Škola a školní družina jsou uzavřeny.

Těšíme se opět v pondělí 27. 2. 2023.

Starý mobil pro Remobil

Dobrý den,
stále můžete přinést svůj starý mobil a zapojit se do projektu „Starý mobil pro Remobil“. 
Akce trvá do 12. ledna 2023.
Největšího sběrače ohodnotíme malou odměnou.

Vánoční přání

Je prosinec, den se nám stále krátí a stmívá se čím dál tím dřív. Venku se citelně ochladilo, zvykáme si na ranní mrazíky a dokonce už napadl první sníh. Vánoční čas je tady. Pečeme cukroví, píšeme dopis Ježíškovi, plníme dětská přání
a někdy zapomínáme zastavit se, posedět, zpomalit. Myslíme na ty, které máme velmi rádi, ale občas zapomínáme sami na sebe.

Dovolte mi, v tento čas, opět poděkovat těm, které opravdu myslí na Vaše děti, tráví s nimi hodně času a jsou s nimi 5 dnů v týdnu a odvádí skvělou práci. Děkuji celému pedagogickému sboru v naší ZŠ a MŠ, všem paním kuchařkám
a ostatním zaměstnancům školy, bez kterých se tato instituce opravdu neobejde. Děkuji také školské radě včele s paní Hronovskou za stálou podporu a perfektní spolupráci. Mé poděkování míří také zřizovateli, včele se starostou Jiřím Tojnarem, za jejich podporu a starost. Velké děkuji patří všem rodičům za spolupráci, důvěru a respekt k naší práci.

Přeji Vám pohodový adventní čas naplněný láskou, klidem, vzájemnou úctou
a respektem. Hodně zdraví, štěstí a lásky, která Vám dodá síly na další rok. Rok, který třeba nebude lehký, ale který jistě společně zvládneme.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

 

Ředitelské volno – 21. – 22. 12. 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k personálním okolnostem je na 21. – 22. prosince 2022 vyhlášeno mimořádné ředitelské volno.
Volný den je vyhlášen v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dále následují vánoční prázdniny.
Obědy jsou automaticky zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX