Vážení rodiče,
v pondělí 27. listopadu probíhá napříč republikou stávka v různých školských zařízení. Naše základní škola ani mateřská škola se aktivně ke stávce nepřipojí.
I přesto nám dovolte zveřejnit stanovisko Asociace ředitelů základních škol, se kterým plně souhlasíme.

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

• Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
• Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
• Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).
• Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
• Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky.
• Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
• Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX