MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Milí žáci, přejeme vám krásný sváteční den. I když nám počasí nepřeje, oslavte tento den spolu s rodiči nebo kamarády třeba společnou hrou, vyprávěním, návštěvou kina nebo jakoukoliv společnou aktivitou😊.

Focení tříd

Vážení rodiče,
4. června bude probíhat focení tříd žáků naší školy. Individuální focení není letos možné pro vytíženost paní fotografky.
Nezapomeňte se slavnostně obléci a hlavně si do školy přineste dobrou náladu.

Velikonoční přání

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
přejeme Vám klidné a radostné velikonoční svátky a hezké jarní dny prožité
v kruhu vašich blízkých. Chlapcům bohatou pomlázku a děvčatům, ať jsou plné zdraví a krásy od mladých proutků.

S přáním všeho dobrého
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

Speciální pedagog na naší škole

Vážení rodiče,
od 19. března je pro vaše děti k dispozici speciální pedagog, který bude působit pravidelně na naší škole každé úterý od 08:00 do 13:00.

Bližší informace a podmínky obdržíte od třídních učitelek.

 

Velikonoční tvoření

Vážení rodiče a přátelé školy,
přijměte naše srdečné pozvání na jarní setkání.

20. března od 15.00 do 16.00 hodin proběhne v naší škole společné tvoření dětí s rodiči a pracovníky školy. Můžete si také prohlédnout jarně nazdobené prostory naší školy.

Tvoření probíhá na stanovištích v kmenových třídách.
Doprovod dospělého je nutný.

Těšíme se na setkání s vámi.

Třídní schůzky

V úterý 23. dubna od 16. 00 hodin zveme rodiče žáků na třídní schůzky.
 
Program: informace ke školnímu roku, hodnocení, novinky ve škole, plánované akce, školní výlet.
Družina

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025 PROBĚHNE DNE 11. 04. 2024

Vážení rodiče,
zápis proběhne na základě zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let (tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018).
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.
Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis v naší škole proběhne 11. dubna 2024 v budově ZŠ od 12.30 do 18.00 hodin. Individuální zápis proběhne podle časového harmonogramu, který bude včas dostupný v budově MŠ.
S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Těšíme se na vás
Pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice

Provoz 31. ledna 2024

Vážení rodiče,

31. ledna probíhá výuka do 11.45 hodin, pak následuje oběd.
Školní družina bude v provozu.

Děkujeme za pochopení.

Pololetní prázdniny

Vážení rodiče,
v pátek 2. února jsou vyhlášeny pololetní prázdniny.
Škola a školní družina jsou uzavřeny.
Obědy jsou odhlášeny automaticky.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat,
neváhejte nás kontaktovat.

 

Rádi vám odpovíme.

Kontaktní informace

725 378 178

Bohuslavice 175, Bohuslavice, 549 06

Navštivte nás na YouTube:

© 2022 – Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, web & design: FELAX